Studentski Centar Karlovac

Studentski centar Karlovac

Studentski centar Karlovac osnovan je odlukom Upravnog vijeća Veleučilišta u Karlovcu u listopadu 1997. godine. Osim za studente Veleucilišta u Karlovcu, Studentski centar nastoji pružiti usluge i studentima koji studiraju na drugim visokim učilištima u Hrvatskoj. Svoju djelatnost, brigu o studentskom standardu, prehrani, smještaju, privremenom i povremenom zapošljavanju, kulturnoj i zabavnoj djelatnosti studenata, te sportu i rekreaciji, Centar provodi uspješno sve do danas.
Adaptacijom i rekonstrukcijom zgrade u Frankopanskoj ulici br. 5, u kojoj je smješten Studentski klub, Internet caffe, polivalentna galerija i prostorije Studentskog centra sa student servisom, rješen je jedan dio problematike vezane uz djelatnost Studentskog centra.

Smještaj studenata

Studenti su smješteni u Studentskom domu Karlovac, kapacitet doma je 150 ležajeva, u dvokrevetnim i trokrevetnim sobama.

detalji

Privremeno i povremeno zapošljavanje

Pritisak studenata za ovim vidom zarade je sve očitiji i prava je noćna mora kada im se nema što ponuditi. Za naš Centar je posebno pogodna okolnost Podružnica u Zagrebu i Jastrebarskom koje omogućavaju solidnu zaradu i naš Centar je gotovo uvijek u mogućnosti ponuditi nekakav posao studentima. Kako na Sveučilištima u Zagrebu i drugim visokoškolskim ustanovama u Zagrebu studira izmedu 2500 i 3000 studenata s područja Karlovca, smatrali smo opravdanim omogućiti i tim studentima da preko našeg student-servisa privremeno odnosno povremeno rade u Karlovcu, Jastrebarskom i Zagrebu, te smo osnovali podružnicu u Zagrebu i Jastrebarskom, koje uspješno rade.

Kulturno-zabavne i sportske aktivnosti

Centar osigurava dio sretstava za praćenje kulturnih događaja u gradu i pomaže studentima prilikom njihovih nastupa kroz postojeće kulturne ustanove i sekcije. I okviru sportskih aktivnosti u centru djeluju aerobik sekcija, fitnes sekcija, malonogometna i košarkaška sekcija. Pored ostalog, Studentski centar je pokrenuo izlaženje studentskog lista INDEKS PRESS, pa i na taj način nastojimo poboljšati informiranost i uvijete života studenata u Karlovcu.