Studentski Centar Karlovac

Rekonstrukcija postojeće građevine u STUDENTSKI DOM