Studentski Centar Karlovac

Javna nabava

Sukob interesa

Javna nabava | 03.04.2019 | 10:16

IZJAVA[više]


Registar ugovora

Javna nabava | 15.03.2019 | 10:14

Registar ugovora[više]


Plan nabave za 2019. godinu

Javna nabava | 19.02.2019 | 09:40

Na temelju Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Studentski centar Karlovac donosi plan javne nabave za 2019. godinu.[više]


Plan nabave za 2018. godinu

Javna nabava | 26.03.2018 | 11:37

Na temelju Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Studentski centar Karlovac donosi plan javne nabave za 2018. godinu.[više]


Plan nabave za 2017. godinu

Javna nabava | 05.06.2017 | 11:44

Na temelju Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) Studentski centar Karlovac donosi plan javne nabave za 2017. godinu.[više]


Plan nabave za 2016. godinu

Javna nabava | 05.06.2017 | 11:41

Na temelju Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) Studentski centar Karlovac donosi plan javne nabave za 2016. godinu.[više]


PRAVILNIK ZA PROVEDBU JEDNOSTAVNE NABAVE

Javna nabava | 10.01.2017 | 10:04