Studentski Centar Karlovac

RANG LISTA ZA SMJEŠTAJ U STUDENTSKOM DOMU 2019. / 2020. - JESENSKI ROK

10.10.2019 | 23:59

Studenti viših godina, useliti mogu odmah, a brucoši vikend prije predavanja od 27. rujna (petak).

Studenti mogu useliti svakim radnim danom i vikendom od 10 do 18 sati.

Svim studentima osigurana je kompletna posteljina, jastuk i pokrivač.

Prilikom prijave u dom, OBAVEZNO DONIJETI OSOBNU ISKAZNICU TE LIJEČNIČKU POTVRDU (liječnika opće prakse).

Za studente koji NE usele do 10. listopada (četvrtak), a o razlozima ne obavijeste upravu doma, smatrat će se da su odustali od smještaja u dom!

Studenti koji su ostvarili pravo na subvencioniranje smještaja kod privatnih stanodavaca dužni su dostaviti potvrdu o BORAVIŠTU i otvoren TEKUĆI RAČUN u bilo kojoj banci.

RANG LISTA - JESENSKI ROK (poredano po abecedi)

RANG LISTA - JESENSKI ROK (poredano po broju bodova)